Vilkår

Børn fra 2 til 12 år afregnes med 30 % rabat. Der beregnes ikke couvertpris for børn fra 0 til 2 år. Der kan endvidere aftales særlige børnemenuer hvis det ønskes

Forbehold

Indtil 3 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af den aftalte menu i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet. Endvidere kan der forekomme ændring af vinårgange. I sådanne undtagelsestilfælde vil vi naturligvis kontakte dig for at aftale alternativer inden for samme prisramme.

HAGL: Vi får vores vildt fra lokale jægere, dvs. at der kan forekomme hagl i vores udskæringer. Vi vil altid informere om dette, men vi forbeholder os retten til at sige at det er på eget ansvar at spise “vildt”…

GYNGE/SØEN: Vi har installeret en stor flot gynge nede ved søen som kan svinge højt, så derfor er det vigtigt for os at sige at man selvfølgelig skal passe på, ligesom at man skal passe på ikke at falde i søen hvis man færdes ved denne. Derfor er færden på gyngen og ved søen på eget ansvar.

Aflysning og reduktion

Ved aflysning (skriftligt eller via e-mail) fra 5 til 30 dage før arrangementet beregnes et afbestillingsgebyr på 50 % af bekræftet arrangementspris. Ved aflysning mindre end 5 dage før eller ved intet fremmøde på dagen beregnes fuld pris for arrangementet. Reduktion af deltagerantal kan ske indtil 5 dage før arrangementet. Ved en evt. reduktion beregnes fuld pris for det reducerede arrangement, hvis det aflyses inden for de 5 dage.

Reservationsgebyr

I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservationsgebyr på kr. 2.500,-/ kr. 5000,- el kr. 10.000-, afhængigt af arrangementets størrelse, som selvfølgelig modregnes ved endelig afregning.

Arrangementets varighed

Arrangementet er normalt i 7 timers varighed, og 8 timer hvis I ønsker natmad. I bedes være opmærksomme på at vi beregner os kr. 100,- pr. person herefter pr. time for dem der er tilbage (dog min 25. pers.) dette er selvfølgelig inkl. alle drikkevarer.

Brunch selskaber er i maksimalt 5 timer i perioden kl. 10 – 15, medmindre andet aftales.

NB! I de store konfirmationsweekender, har man muligheden for enten at være her til frokost indtil kl. 17.00 eller om aftenen fra kl. 18.00 –

Betaling

Afregning sker netto kontant med kontanter eller Dankort, med mindre andet er aftalt. Vi modtager desværre ikke kreditkort og udenlandske firmakort.

På gensyn i Herthadalen