Lederborg Slot

HISTORIE

Ledreborg Slot, bygget i 1740-45 af  Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI,  har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år.

Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er således i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabsarkitektur.

Herthadalen har mulighed for at afholde selskaber og større arrangementer i Ledreborgs Slots fine lokaler. Lokalerne er optimale fra mellem 50 – 450 personer, så kontakt os  gerne hvis du/I ønsker at høre mere herom.

www.ledreborg-slot.dk 

På gensyn i Herthadalen