VILKÅR/

BØRN

Børn fra 2 til 12 år afregnes med 30 % rabat. Der beregnes ikke couvertpris for børn fra 0 til 2 år. Der kan aftales særlige børnemenuer, hvis det ønskes.

FORBEHOLD

Indtil 5 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af den aftalte menu. Dette i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet. Endvidere kan der forekomme ændring af vinårgange. I sådanne undtagelsestilfælde vil vi naturligvis kontakte dig for at aftale alternativer indenfor samme prisramme.

HAGL

Vi får vores vildt fra lokale jægere, dvs. at der kan forekomme hagl i vores udskæringer. Vi vil altid informere om dette, men vi forbeholder os retten til at sige, at det er på eget ansvar at spise “vildt”.

GYNGE/SØEN

Vi har installeret en stor gynge nede ved søen som kan svinge højt, og derfor er det vigtigt at passe på egen sikkerhed. Ligeså skal man passe på ikke at falde i søen, hvis man færdes ved denne. Derfor er al færdsel på gyngen og ved søen på eget ansvar.

VARIGHED AF ARRANGEMENTER

Arrangementer er normalt af 7 timers varighed. (Og 8 timer, hvis I ønsker natmad). I bedes være opmærksomme på, at vi beregner os kr. 100 pr. pers. herefter pr. time for dem, der er tilbage (dog min 25. pers.). Dette er selvfølgelig inkl. alle drikkevarer.

Brunch-selskaber er maksimalt 5 timer i perioden kl. 10 – 15, medmindre andet aftales. NB! I de store konfirmationsweekender, har man mulighed for enten at være her til frokost indtil kl. 17.00 eller om aftenen fra kl. 18.00 –

RESERVATIONSGEBYR

I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservationsgebyr. Gebyret kan variere fra henholdsvis Kr. 2.500 / Kr. 5.000 / Kr.10.000, afhængig af arrangementets størrelse. Dette beløb modregnes selvfølgelig ved endelig afregning.

BETALING

Afregning sker netto kontant med kontanter eller VISA/Dankort, med mindre andet er aftalt.

DELTAGERANTAL

Ved et aftalt minimum antal deltagere betales altid for dette antal deltagere med mindre andet er aftalt skriftligt. Antallet af deltagere kan reduceres ved skriftlig meddelelse herom til Herthadalensenest dage før arrangementets afholdelse.

OMBOOKING

Hvis arrangementet af årsager skal ombookes af køber til en ny dato, kan  dette lade sig gøre efter aftale. Depositummet vil selvfølgelig blive videreført, men der vil blive pålagt adm. omkostninger på 10% af det aftalte beløb

AFLYSNING

Aflysning af arrangementet vil faktureres med følgende takster (procent af den samlede bestilling)
Annullering fra +12  måneder før datoen for arrangementet betales 10%
Annullering fra 6-12 måneder før datoen for arrangementet betales 25%
Annullering fra 3-6 måneder før datoen for arrangementet betales 50%
Annullering fra 1-3 måneder før datoen for arrangementet betales 75%
Annullering fra 0-30 dagen før datoen for arrangementet betales 100%
Afbestilling skal ske skriftligt til info@herthadalen.dk
Skulle Herthadalen aflyse/blive forhindret i at gennemføre arrangementet, vil I selvfølgelig få alt indbetalt tilbage

På gensyn i skoven –

BESTIL BROCHURE

VILKÅR/

BØRN

Børn fra 2 til 12 år afregnes med 30 % rabat. Der beregnes ikke couvertpris for børn fra 0 til 2 år. Der kan aftales særlige børnemenuer, hvis det ønskes.

FORBEHOLD

Indtil 5 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af den aftalte menu. Dette i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet. Endvidere kan der forekomme ændring af vinårgange. I sådanne undtagelsestilfælde vil vi naturligvis kontakte dig for at aftale alternativer indenfor samme prisramme.

HAGL

Vi får vores vildt fra lokale jægere, dvs. at der kan forekomme hagl i vores udskæringer. Vi vil altid informere om dette, men vi forbeholder os retten til at sige, at det er på eget ansvar at spise “vildt”.

GYNGE/SØEN

Vi har installeret en stor gynge nede ved søen som kan svinge højt, og derfor er det vigtigt at passe på egen sikkerhed. Ligeså skal man passe på ikke at falde i søen, hvis man færdes ved denne. Derfor er al færdsel på gyngen og ved søen på eget ansvar.

VARIGHED AF ARRANGEMENTER

Arrangementer er normalt af 7 timers varighed. (Og 8 timer, hvis I ønsker natmad). I bedes være opmærksomme på, at vi beregner os kr. 100 pr. pers. herefter pr. time for dem, der er tilbage (dog min 25. pers.). Dette er selvfølgelig inkl. alle drikkevarer.

Brunch-selskaber er maksimalt 5 timer i perioden kl. 10 – 15, medmindre andet aftales. NB! I de store konfirmationsweekender, har man mulighed for enten at være her til frokost indtil kl. 17.00 eller om aftenen fra kl. 18.00 –

RESERVATIONSGEBYR

I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservationsgebyr. Gebyret kan variere fra henholdsvis Kr. 2.500 / Kr. 5.000 / Kr.10.000, afhængig af arrangementets størrelse. Dette beløb modregnes selvfølgelig ved endelig afregning.

BETALING

Afregning sker netto kontant med kontanter eller VISA/Dankort, med mindre andet er aftalt.

DELTAGERANTAL

Ved et aftalt minimum antal deltagere betales altid for dette antal deltagere med mindre andet er aftalt skriftligt. Antallet af deltagere kan reduceres ved skriftlig meddelelse herom til Herthadalensenest dage før arrangementets afholdelse.

OMBOOKING

Hvis arrangementet af årsager skal ombookes af køber til en ny dato, kan  dette lade sig gøre efter aftale. Depositummet vil selvfølgelig blive videreført, men der vil blive pålagt adm. omkostninger på 10% af det aftalte beløb

AFLYSNING

Aflysning af arrangementet vil faktureres med følgende takster (procent af den samlede bestilling)
Annullering fra +12  måneder før datoen for arrangementet betales 10%
Annullering fra 6-12 måneder før datoen for arrangementet betales 25%
Annullering fra 3-6 måneder før datoen for arrangementet betales 50%
Annullering fra 1-3 måneder før datoen for arrangementet betales 75%
Annullering fra 0-30 dagen før datoen for arrangementet betales 100%
Afbestilling skal ske skriftligt til info@herthadalen.dk
Skulle Herthadalen aflyse/blive forhindret i at gennemføre arrangementet, vil I selvfølgelig få alt indbetalt tilbage

På gensyn i skoven –

BESTIL BROCHURE
  • Herthamarken på Restaurant Herthadalen
  • Selskabslokale i skoven
  • Gårdbutik Restaurant Herthadalen Lejre
  • Festlokaler i skoven nær Roskilde
  • Bæredygtig restaurant nær København
  • Lokale råvarer og rigt dyreliv i Herthadalen
  • Mødelokaler i skoven af Restaurant Herthadalen
  • Restaurant Herthadalen fra Jord til Bord