Historie

Herthadalen har været et yndet udflugtsmål siden Stavnsbåndets ophævelse i 1788. Dengang samledes daglejerne fra de omkringliggende gårde i Herthadalen for at synge, drikke og danse til den lyse morgen. – Det gør man stadigvæk!

Herthadalen er opkaldt efter frugtbarhedsgudinden Hertha, til hvis ære de lokale bønder opførte en statue, som hvert forår blev sat på en løvsmykket kærre og ført rundt på marker og enge for at indvie og frugtbargøre jorden. Herefter skulle gudinden tvættes i Knapsø, og de trælle, som havde gjort tjeneste hermed, led den skæbne at blive opslugt af søen.

Sagnet siger, at unge piger skulle gå alene ud til Herthas offersted dybt inde i Herthadalens skov for at vaske hendes alter rent… På den måde kunne de gøre sig forhåbninger om et langt og frugtbart liv. Hendes alter blev i 1800 tallet omdannet til en talerstol, hvorfra det siges, at de første grundlovstaler blev afholdt af N.F.S Grundtvig. Gudindens alter eller talerstolen er bestemt en udflugt værd, så spørg os om vej, næste gang du kommer forbi.

På gensyn i Herthadalen